Obrazek 1

Obrazek 1

2016. okt. 14.

VÖRÖSKE: Vérszag


Hangtalanul folydogált a vérem át a bordáim között, végigcsúszott az acélpengén, majd megakadt a markolathoz érve és cseppenként a földre hullott. Homályos, szinte vak tekintettel fordultam vissza a gyilkosom felé. Szinte mosolyoghatnékom támadt, ahogy néztem azt a döbbent, hitetlenkedő képét. Pedig szép arcú fiú volt, és ügyesen mozgott, jó kardforgató volt.
Első kábulatomból éles csendülés riasztott, ahogy a tőröm kihullott elerőtlenedő ujjaim közül. A fiú oldalra pillantott, s habár szükségtelen volt, félrerúgta a tőrt, mielőtt kirántotta volna mellkasomból a pengét, amivel eddig az ágyam széléhez szegezett.
Összerogytam tehetetlen súlyom alatt, fejem előrebillent, de utolsó erőmmel még ismét felnéztem. Fémes nedvesség kúszott fel a torkomból a számba. Hagytam, had folyjon le az államon.
Az agyam még működött, ha nem is teljesen jól. Kérdezni akartam, számon kérni, de minden mondat túl hosszúnak bizonyult.
- Miért...? - hörögtem végül. Hangomat kásássá tette a kibuggyanó véres nyál.
- A tanácsos utasítására - közölte a fiú. Különös mély hangja volt. Épp mutált. Ekkor döbbentem rá, hogy gyilkosom szinte még gyerek. 
- A... trónörökös? – Alig hallhatón leheltem a kérdést.
A fiú tétován az ajtó felé nézett, a kiáltások egyre közelebb értek hozzánk. Látásom végleg elhomályosult, így lehunytam szemeimet.
A fiú túl sokáig várt a válasszal, már nem hallottam.

Amint újra kinyitottam szemeimet, már nem éreztem többé fizikai fájdalmat. Testetlen lélekemlék voltam már csupán. A gomolygó sötétség barátságtalanul rám mordult, majd egymás után kék lángocskák kezdtek felgyulladni körülöttem. Imbolygó táncot lejtve párokba rendeződtek, lángjuk vízszintesen kezdett lobogni. Miközben egyre keskenyedtek, a közepükön apró fekete lyukak keletkezett. A hunyorgó fényekben egyszer csak szemeket véltem felfedezni, majd lassanként kirajzolódtak az orrok, szájak, fülek és hajak is.
- Felség - A túlvilági hang betöltötte a teret, majd szembe találtam magam a két bátyámmal, három öcsémmel és hét unokabátyámmal, kiknek megölésére én magam adtam ki a parancsot a titkos hadtestnek. -, légy üdvözölve!
Most mind megérezték a vérszagot és körém gyűltek, hogy az évek alatt elkorcsosult és cafatokra szakadt lelkemből lakmározzanak.
Már nem voltak érzéseim, így tisztán láthattam minden cselekedetem, amit életem során elkövettem. Csak ennyit mondtam.
- Jó étvágyat!

VÉRSZAG
Ezt az írásomat két, a napokban látott királydráma inspirálta.

1 megjegyzés:

Szkielet Smoka Zaczarowane Szablony