Obrazek 1

Obrazek 1

2016. nov. 15.

FÜSTPÖFFENTŐ: Közjáték

Gyopár összekuporodott a szikla menedékében. A támadók kőhegyű nyilai lepattantak a szilárd kőzetről. Két húga, Menyétke és Hanga, a gyűjtögetőkkel együtt elhagyta a biztonságot nyújtó barlangot. Csupán nagyanyja volt a közelben, aki a belső karámokban hagyott négylábúakra vigyázott. Bentről egyre rémültebb üvöltéseket hozott a visszhang. Az állatok megrémültek a zajtól és a bezártságtól.
Gyopár ökölbe szorította mindkét kezét, s lassú, mély levegőt vett, hogy lecsendesíthesse vadul kalapáló szívét, majd a baltájáért nyúlt, mely a hátához volt szíjazva egy szarvasmarha bélből font kötél segítségével. Ő maga készítette az egyik lakoma után, s olyan különlegesnek tűnt, hogy végül megtartotta.
Szabad kezével felvett egy közepes követ, ami a szikla tövében hevert, majd teljes erejéből elhajította a támadók felé. A kő magas ívet járt be, mielőtt a fűbe hullott volna néhány méterrel a négy idegen mellett.
- Eressz át! - kiáltott fel az egyikük. - Veled nincs dolgunk!
Pedig dehogyisnem van, gondolta Gyopár, s óvatosan kilesett a szikla mögül. A legszélső férfi nagydarab és szakállas volt. Egyszerű bőrtógát viselt, mellkasát törzsi jelek borították. Előkelő rangja lehetett a sajátjai közt. Először őt vette célba. Újabb kőért nyúlt, majd egyenesen a homloka felé célzott. 
A kő nagyot koppant a férfi koponyáján. Megtántorodott, majd ájultan szétterült a földön. Gyopár hallotta, ahogy a többiek meglepetten összesúgnak egymás közt. Kihasználta ezt a meglepettséget, kiegyenesedett, hogy mindre ráláthasson. Kiválasztotta a következőt, és elhajította a kését. A férfi vállán érte a találat. Egy másikat ismét egy kő döntötte le a lábáról. Az utolsó, aki eddig kissé hátramaradt a többiektől most földbe gyökerezett lábbakkal állt előtte.
- Arszlán sámán azt mondta, itt vannak elvihető lányok - nyögte.
- Van, de csak egy... - felelt Gyopár, ahogy végigmérte leendő vőlegényét. - A húgaim még nagyon fiatalok.
Gyopár hátrafordult a barlang felé, és előhozta a batyuját.
- Elmentem, nagymama! - Majd a férfihoz fordult.

KÖZJÁTÉK

1 megjegyzés:

Szkielet Smoka Zaczarowane Szablony